Rise of Flight‎ > ‎Návody‎ > ‎

Volba letadla (statistická)

Interpretace statistik by se dala považovat za další disciplínu, obzvláště pak ve válce, kdy nelze zaručit rovné podmínky (vliv prostředí) ani vzájemně mezi jednotkami vlastní bojující strany. Pro výběr letadel použijeme něco velmi triviálního.

Budeme hledat lepší polovinu letadel

Nejdříve jsem chtěl udělat udělátor, ale je to tak triviální, že snad netřeba. Nevyděsí-li* Vás hodnota maxima průměrného Air kills/Flight time (hours) o velikosti 2.2, můžeme pokračovat.

Vlastní interpretace říjnových (2015) statistik New Wings

Letadel v říjnových http://stats.newwingstraining.org/tour/38/planes/ je 43, vezmu tedy ty z lepší poloviny z každého zvoleného kritéria, aniž bych znal věci. Trochu přeháním, ale statistika je taková. Pořád jde o průměrné* výsledky, a jelikož nejsou uvedena maxima, tak lze těžko určit odchylku.

U každého zvoleného kritéria "stats" tabulky jsem vyhledal letoun v pořadí dvacátém (řazeno od největšího po nejmensí) a po odečtení hodnoty jsem vybral seznam letadel odpovídající hodnotě rovnající se a lepší uvedenému. Tabulka s hodnotami odečtenými na dvacátém pořadí (z 28.10.2015 říjen 2015) vypadá následovně.

 Air kills/Flight time (hours)  >= 1
 Air kills/Sortie  >= 0,2
 Won/Lost  >= 0,7
 Air kills/Death (Relieve)  >= 0,5
 Air kills  >= 56
 Sortie  >= 313 
Flight time jsme nepoužili, ředil se jako text a nikoliv číslo

Všech šest tabulek jsem vložil do text editoru, prohnal přes regexp 
^[0-9]*[ ]{1}(.*)[:]*[ ]{1}[^ ]*:.*
$1
a dopracoval se lepších polovin za každé kritérium (v pořadí jak jsou ve "stats", tedy od největší hodnoty k nejmenší).

Air kills/Flight time (hours) Air kills/Sortie Won/Lost Air kills/Death (Relieve) Air kills Sortie
Fokker Dr.I
Sopwith Camel
Sopwith Pup
Sopwith Dolphin
Fokker D.VIII
Albatros D.II lt
Fokker D.VIIF
SPAD 7.C1 180hp
Nieuport 17.C1
Albatros D.III
Fokker D.VII
SPAD 13.C1
Pfalz D.IIIa
Hanriot HD.1
Albatros D.II
Albatros D.Va
Gotha G.V
Nieuport 28.C1
Nieuport 11.C1
S.E.5a
Pfalz D.XII
Sopwith Triplane
Fokker Dr.I
Sopwith Camel
Albatros D.II lt
Fokker D.VIII
Albatros D.II
Fokker D.VIIF
Sopwith Dolphin
Sopwith Pup
Albatros D.III
Fokker D.VII
Pfalz D.XII
SPAD 7.C1 180hp
Nieuport 11.C1
Pfalz D.IIIa
Albatros D.Va
S.E.5a
Gotha G.V
Handley Page 0-400
SPAD 13.C1
Nieuport 28.C1
Airco D.H.4
Nieuport 17.C1
Halberstadt D.II
SPAD 7.C1 150hp
Sopwith Triplane
Felixstowe F2A
Hanriot HD.1
Albatros D.II
Albatros D.II lt
Fokker Dr.I
Fokker D.VIIF
Fokker D.VIII
Sopwith Camel
SPAD 7.C1 180hp
Nieuport 11.C1
Gotha G.V
SPAD 13.C1
Sopwith Dolphin
Sopwith Pup
Albatros D.III
Fokker D.VII
Pfalz D.IIIa
Halberstadt D.II
Albatros D.Va
Pfalz D.XII
S.E.5a
Nieuport 17.C1
Brandenburg W12
Albatros D.II lt
Fokker D.VIII
Fokker Dr.I
Albatros D.II
Fokker D.VIIF
SPAD 7.C1 180hp
Sopwith Camel
Fokker D.VII
Pfalz D.IIIa
Sopwith Pup
Albatros D.III
Pfalz D.XII
Nieuport 11.C1
SPAD 13.C1
Sopwith Dolphin
Halberstadt D.II
Albatros D.Va
S.E.5a
Gotha G.V
Nieuport 28.C1
SPAD 7.C1 150hp
Albatros D.Va
Fokker Dr.I
Sopwith Camel
Fokker D.VIIF
S.E.5a
SPAD 13.C1
Albatros D.III
Fokker D.VII
Sopwith Dolphin
Sopwith Pup
Nieuport 28.C1
Pfalz D.XII
Gotha G.V
SPAD 7.C1 180hp
Roland C.IIa
Albatros D.II lt
DFW C.V
Handley Page 0-400
Nieuport 11.C1
Pfalz D.IIIa
Albatros D.Va
S.E.5a
Sopwith Camel
SPAD 13.C1
Fokker Dr.I
Fokker D.VIIF
DFW C.V
Nieuport 28.C1
Bristol F2B (F.III)
Albatros D.III
Breguet 14.B2
Fokker D.VII
Roland C.IIa
Gotha G.V
Sopwith Pup
Pfalz D.XII
Sopwith Dolphin
Handley Page 0-400
R.E.8
Halberstadt CL.II 200hp

Tento seznam jsem pak sloučil a seřadil podle počtu výskytů (tabulka zcela dole) nějak takhle
cmd>type stats-rof.txt|sort|uniq -c|sort -r
 a zformátoval do tabulky tímhle
^([0-9]{1}).(.*)$
<tr><td style="width:150px">$2</td><td style="width:150px">$1x</td></tr>
 abych zjistil, která letadla si vedou v největším možném počtu kritérií.
S výjimkou sortie šlo v ostatních případech o vztah větší = lepší výsledek. Sortie určovalo jen použitelnost letadla a to jak ve vztahu k samotné mapě, tak k planesetu (možnému omezení mapy na počet kusů).
 Plný počet výskytů dosáhlo 12 letounů, které jsem zvýraznil. Zajímavě na tom jsou i letouny s pěti výskyty, u nichž se bez jednoho neumístil [Albatros D.II ltNieuport 11.C1Pfalz D.IIIaSPAD 7.C1 180hp] v kategori sortie. Nieuport 28.C1 se pak nevešel jen do kategori Won/Lost

Letoun Počet výskytů za říjnu
Albatros D.III 6x
Albatros D.Va 6x
Fokker D.VII 6x
Fokker D.VIIF 6x
Fokker Dr.I 6x
Gotha G.V 6x
Pfalz D.XII 6x
S.E.5a 6x
Sopwith Camel 6x
Sopwith Dolphin 6x
Sopwith Pup 6x
SPAD 13.C1 6x
Albatros D.II lt 5x
Nieuport 11.C1 5x
Nieuport 28.C1 5x
Pfalz D.IIIa 5x
SPAD 7.C1 180hp 5x
Albatros D.II 4x
Fokker D.VIII 4x
Halberstadt D.II 3x
Handley Page 0-400 3x
Nieuport 17.C1 3x
DFW C.V 2x
Hanriot HD.1 2x
Roland C.IIa 2x
Sopwith Triplane 2x
SPAD 7.C1 150hp 2x
Airco D.H.4 1x
Brandenburg W12 1x
Breguet 14.B2 1x
Bristol F2B (F.III) 1x
Felixstowe F2A 1x
Halberstadt CL.II 200hp 1x
R.E.8 1x

Pod dojmem tvrdých dat se ale nenechte zlákat koupí. Cílem bylo zjistit, jaké letadlo se létá a zároveň spadá do lepšího průměru. Data byla použita jen z jednoho serveru a za jedno období. Dále nám není nic známo o poměru vybavení letadel polní modifikací.

Září vrací na vrcholku podobné výsledky, zdárně ale pohořel Fokker D.VII. Halberstadt D.II se posunul o dvě místa nahoru.
LetounPočet výskytů za září
Albatros D.III6x
Albatros D.Va6x
Fokker D.VIIF6x
Fokker Dr.I6x
Nieuport 28.C16x
Pfalz D.XII6x
S.E.5a6x
Sopwith Camel6x
Sopwith Dolphin6x
Sopwith Pup6x
SPAD 13.C16x
Airco D.H.45x
Albatros D.II lt5x
Halberstadt D.II5x
Nieuport 11.C15x
Pfalz D.IIIa5x
SPAD 7.C1 180hp5x
Albatros D.II4x
Fokker D.VIII4x
Gotha G.V4x
Bristol F2B (F.III)3x
Nieuport 17.C1 GBR3x
Sopwith Triplane3x
SPAD 7.C1 150hp3x
Fokker D.VII2x
Breguet 14.B21x
DFW C.V1x
Handley Page 0-4001x
Nieuport 17.C11x
R.E.81x
Roland C.IIa1x
Comments