Konfigurace

*) To ale není vše, protože ve výrobcem udávané konfiguraci není uvedeno o jaké verze systémů se jedná. Výše zmíněné operační systémy tedy považujte za 64 bitové. V případě 32 bitových verzí budete muset rozšířit rozsah virtuální paměti pro uživatelský režim a tím snížit virtuální adresní prostor pro kernel. Ta se standardně dělí v případě maxima 4GB fyzické RAM na 2+2GB a úpravou virtuálního adresního prostoru (232 = 4 294 967 296) budete moci nastavit 2048-3072 pro uživateslký režim a zbytek bude pro kernel. Pokud toto neuděláte, bude vám selhávat RoF na nedostatek paměti i v případech, kdy bude ještě nějaká volná zbývat.

Problémy na 32 bitové verzi Windows

Windows 7 32-bit, 3GB RAM

Syntaxe příkazu upravujícího spouštěcí konfiguraci (Boot Configuration Data Editor) v souboru boot.ini

bcdedit /set [{ID}] datatype value

a samotný příkaz pro nastavení 2.5 GB adresního prostoru pro úživatelský režim aktuální konfigurace (nutno spustit s právy administrátora).

bcdedit /set IncreaseUserVa 2560

Přes prosté zadání

bcdedit

pak lze zjistit skutečnou konfiguraci boot.ini